Dom Dziecka w Olsztynie Kategoria: Aktualności
Opublikowano Odsłony: 122
Drukuj

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

                                  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

 

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie

Ul. Korczaka 6,   10-086 Olsztyn

 

 1. Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych:

 

Inspektor Ochrony Danych  Bogdan Gęsicki  tel: 505 060 404  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a,b,c,d,e 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu realizacji zadań statutowych szkoły;

 

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

 1. Dane osobowe przetwarzane w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie, będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Dyrektora Szkoły na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

 

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 1. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

w Olsztynie, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. posiadają wymóg ustawowy;

 

 1. Dane osobowe przetwarzane w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 

 

Dyrektor   

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie

Bożena Mrozowska

 
Dom Dziecka w Olsztynie Kategoria: Aktualności
Opublikowano Odsłony: 202
Drukuj

Deklaracja dostępności  CPOW

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie   zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej domdziecka.olsztyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.03.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2020 r.

 1. Strona internetowa jest częściowo zgodna ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Bożena Mrozowska:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście bez schodów. Wewnątrz budynku są schody bez podjazdu dla wózków, prowadzące na pierwszy poziom.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Centrum nie ma pętli indukcyjnych.

Nie ma możliwości  skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 
Dom Dziecka w Olsztynie Kategoria: Aktualności
Opublikowano Odsłony: 588
Drukuj

W dniu 17 października podczas otwarcia nowego sklepu OBI, na ręce pani dyrektor Bożeny Mrozowskiej został złożony czek na kwotę 10000 zł na potrzeby naszej placówki Smile Bardzo się cieszymy z takiego podarunku i jednocześnie serdecznie dziękujemy za tak hojne wsparcie. Zapewniamy, że podarowane nam pieniądze wykorzystamy na potrzeby naszych dzieci Smile

 
Dom Dziecka w Olsztynie Kategoria: Aktualności
Opublikowano Odsłony: 683
Drukuj

Po raz kolejny nasza wspaniała przyjaciółka - pani Ania Wiernicka - podarowała nam karnet na basenLaughing Dziękujemy Pani AniuSmile Chodzimy, pływamy, relaksujemy się i dzięki Pani cudownie spędzamy czas wolny od szkoły.

 
Dom Dziecka w Olsztynie Kategoria: Aktualności
Opublikowano Odsłony: 1040
Drukuj

Już niebawem czekają nas poważne zmiany. Funkcjonować będziemy w ramach jednaj - 14-to osobowej grupy. Aby mogło do tego dojść, potrzebna jest modernizacja części naszego domu przy ul. Korczaka tak, aby żyło nam się tam jeszcze lepiej niż dotychczas. Nad realizacją tego czuwa pani dyrektor Bożena Mrozowska, która współpracując z różnymi firmami i darczyńcami stara się, aby nasze pokoje i wspólne pomieszczenia były jak najbardziej komfortowe.

Dotychczas udało się pozyskać kilka firm, które w stopniu nie do przecenienia wspierają nas finansowo i rzeczowo.

Serdecznie dziękujemy:

Firmie Budimex S.A.-dział Gwarancji i Reklamacji, za finansowe wsparcie w postaci zakupu mebli, dzięki któremu mogliśmy stworzyć dzieciom bardziej komfortowe warunki;

Firmie Agroma i darczyńcom z nimi współpracującym za wieloletnią pomoc i wspieranie finansowe;

Firmie Citibank za wsparcie finansowe i pomoc w malowaniu pokoi;

Salonom Meblowym Elżbieta za takie rabaty finansowe, które pozwoliły doposażyć pokoje i nie doznać uszczerbku w finansach placówkiWink

Firmie Kaufland Polska za wsparcie w postaci bonów zakupowych.

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania kierując się maksymą, że "DOBRYCH LUDZI NIKT NIE ZAPOMINA"

 

Strona 1 z 5

<< start < poprz. 1 2 3 4 5 nast. > koniec >>
Jesteś w:   HomeAktualności