O Nas

Dom Dziecka w Olsztynie działa od grudnia 1969 roku. Jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, całodobową, koedukacyjną. Trafiają tu dzieci na mocy postanowienia sądu, najczęściej z rodzin dysfunkcyjnych. Początkowo nasz dom przeznaczony był dla 100 wychowanków, obecnie mieszka tu 30 dzieci w wieku od 6 do 19 lat, w 3 grupach. Są to grupy koedukacyjne, 10 osobowe.

Nowości

Już niebawem czekają nas poważne zmiany. Funkcjonować będziemy w ramach jednaj - 14-to osobowej grupy. Aby mogło do tego dojść, potrzebna jest modernizacja części naszego domu przy ul. Korczaka tak, aby żyło nam się tam jeszcze lepiej niż dotychczas. Nad realizacją tego czuwa pani dyrektor Bożena Mrozowska, która współpracując z różnymi firmami i darczyńcami stara się, aby nasze pokoje i wspólne pomieszczenia były jak najbardziej komfortowe.

Nasi Przyjaciele

Wielu ludzi wspiera nasz dom. W przeważającej większości są to firmy, ale nie brakuje tez indywidualnych osób, które zawsze znajdą coś, co przyda się naszym dzieciom. To dzięki nim mamy prezenty pod choinką, przybory do szkoły, ubrania i pluszaki, do których możemy się przytulić przed snem. Gdyby nie ludzie, dla których jesteśmy ważni, nasze życie byłoby z pewnością uboższe. Za każdy dar płynący z dobroci serca - dziękujemy.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak